Wielka Brytania


Przemianom demograficznym towarzyszyło również znaczące starzenie się populacji, w jakim odsetek osób w wieku poniżej 15 lat zmniejszył się z 40-50% do poniżej 20% w niektórych krajach, podczas gdy odsetek osób w wieku 65 lat i więcej wzrósł z mniej niż 5 do ostre jak 18 . Rzeczywiście, obecnie w Szwecji te dwie grupy wiekowe są z grubsza równe. Proces ten jest szczególnie wyraźny w Europie Północnej i Zachodniej; proporcje w Europie Wschodniej i Południowej są bardziej podobne do tych w Ameryce Północnej, Australii i Innej Zelandii. Szczegółowe piramidy wiekowe krajów rozwiniętych odzwierciedlają oczywiście ich indywidualne historie demograficzne, a skutki wojen, epidemii oraz kryzysów ekonomicznych i politycznych można zaobserwować w subtelnych wgnieceniach w piramidach. Wszystkie kraje mają zazwyczaj nadwyżkę kobiet, głównie z względu ich dłuższej żywotności; nadwyżka kobiet jest szczególnie silna wśród szybko rosnącej liczby osób w wieku 75 lub 85 lat i więcej, z których wielu jest owdowiałych i zwykle wymagają większej opieki społecznej. Jedynie tam, gdzie przeważa migracja mężczyzn, ta samica jest zdenerwowana.


Copyright © 2018 Filharmonia.bialystok.pl