Recent News
Relacja lidera i naśladowcy

Relacja lidera i naśladowcy: Teoria psychodynamiki trafnie wyjaśnia istotę przywództwa, analizując różne motywy, które rządzą zachowaniem lidera w kontekście organizacyjnym. Nacisk kładzie się na relacje pomiędzy liderami i zwolennikami, które mają zapewnić organizacyjny sukces i dobrobyt, ich wzorce motywacyjne, preferencje dla indywidualizmu lub współpracy w grupie. Badania psychodynamiczne analizują również ciemne oblicza przywództwa.

Badania psychodynamiczne pomagają w analizie organizacyjnych podtekstów: Teoria daje odpowiedź na przyczyny organizacyjnych pod prąd, które mogą być wynikiem problemów z relacjami, problemów z komunikacją w grupie & braku motywacji, problemów behawioralnych lidera lub kompletnej nerwicy organizacyjnej. Podejście psychodynamiczne przyjmuje podejście kliniczne lub kładzie większy nacisk na osobisty wgląd w rozwiązywanie przyczyn źródłowych problemów poprzez tworzenie refleksyjnych i odpowiedzialnych praktyków.

Systematyczna ocena i kompleksowe podejście: Teoria pomaga w systematycznym i dogłębnym badaniu przyczyny relacji lub problemów behawioralnych w kontekście organizacyjnym poprzez skupienie się na interakcjach indywidualnych, grupowych lub całej społeczności. Różne metody są przyjęte do zbadania przyczyny problemów, takich jak rzeczywiste studia przypadków, 360 stopniowe informacje zwrotne, coaching i wywiady pogłębione do analizy różnych perspektyw behawioralnych.

Ograniczenia teorii psychodynamiki

Teoria Freuda została skrytykowana ze względu na to, że jest zbyt subiektywna i nie może być udowodniona naukowo, ponieważ jego praca opierała się na analizie zachowań pacjentów, którzy przechodzili leczenie dla problemów psychicznych, a nacisk kładziony był bardziej na dysfunkcję lub nienormalność.

Teoria nie wyjaśnia rozwiązań w zakresie wspierania reformy behawioralnej u jednostek lub liderów. Skupia się bardziej na poprawie samoświadomości i dlatego nie może być praktycznie powiązana z dziedziną szkoleń w zakresie zmiany zachowania.

Podejście psychodynamiczne kładzie duży nacisk na aspekty indywidualistyczne, styl przywództwa lub osobowość lidera, w wyniku czego ignoruje kwestie systemowe lub strukturalne obszary zainteresowania.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *