Poznaj świat


Zielona rewolucja to pakiet nowoczesnych technologii rolniczych, wykorzystujących wiedzę naukową i przemysłową z rozwiniętych gospodarek rynkowych, aby zwiększyć plony w krajach uczących się. Zasadnicze znaczenie dla tej "naukowej hodowli" mają wysokowydajne odmiany upraw zbóż, zwłaszcza pszenicy i ryżu. Ale HYV działa bardziej efektywnie, gdy jest wspierany przez pełny pakiet technologii, który obejmuje nawadnianie, nawozy chemiczne i agrochemiczne środki ochrony roślin przed szkodnikami. Ponadto, mimo że metody te są dostępne dla wszystkich rolników, najwyższe zyski z działalności gospodarczej uzyskuje się, gdy technologie są wdrażane w ramach mechanizacji gospodarstw rolnych i na większych gruntach: w rolnictwie uprzemysłowionym.


Copyright © 2018 Filharmonia.bialystok.pl