Kostaryka


Jeśli chodzi o eksploatację zasobów, najważniejsze są podziały na podstawie geomorfologii i uprawnień prawnych.

Podziały geomorfologiczne

Termin "strefa przybrzeżna" jest często wykorzystywany do opisu szerokiego pasa lądu i morza. Nie posiada dokładnej definicji szerokości strefy przybrzeżnej, ponieważ zależy toż z charakteru wybrzeża i prowadzonych działań. Zakres oddziaływań pływowych w celu lądowym i terytorialne morskie morze razem wzięte są jedną podstawę. "Linia brzegowa" lub "linia brzegowa" z innej strony mogą być określone jako strefa, w jakiej jest erozja i osadzanie się morza.

Poza linią brzegową rozciągającą się pod powierzchnią morza naturalne przedłużenie lądu, jako szelfu kontynentalnego, zbocza kontynentalnego i kontynentalnego; łącznie są one marżę kontynentalną.


Copyright © 2018 Filharmonia.bialystok.pl